ga naar   Obase
Welkom op de website van OBS De Kirreweie

Onze school in het kort...

In 1969 zijn de openbare lagere scholen van Burgh en Haamstede samengevoegd tot één school voor openbaar onderwijs. In 1973 werd een nieuw schoolgebouw gerealiseerd, samen met de Christelijke School ‘Onder de Wieken’. Het weiland waarop de school werd gebouwd stond bekend onder de naam ‘het kirreweitje’ ( = klein stuk weiland). Het Schouwse woord ‘kirretje’ betekende ook: mens, dier of ding dat klein van stuk is. Vandaar kreeg onze school haar naam.

De school ligt in een rustige buurt met veel groenvoorzieningen. De kinderen komen hoofdzakelijk uit Burgh-Haamstede. Ook komen er kinderen uit omliggende dorpen. Het hoofdgebouw bestaat uit zes groepslokalen, een speelzaal, een centrale ruimte, een ruimte voor extra lessen voor kinderen, een informatieruimte, personeelskamer en werkruimten voor de directie en interne begeleiders.

Blijf op de hoogte

Volg ons op Facebook

De schoolgids

Met veel plezier bieden wij u deze schoolgids aan, een uitgebreide gids met veel informatie over onze school voor basisonderwijs. Hierbij ontvangt u een exemplaar waarmee wij u zo goed mogelijk trachten te informeren over de gang van zaken op school. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodatouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. Naast informatiebron is de schoolgids dus ook een document waarin de kwaliteiten van onze school naar voren komen. Er komen verschillende aspecten van de school aan bod, zowel bestuurlijke als onderwijs-organisatorische. Ruime aandacht is er natuurlijk voor de zorg voor de kinderen.Het schoolteam heeft de voor ouders relevante informatie op een rijtje gezet. Deze informatie is een aantal keren met de medezeggenschapsraad van de school besproken. Alle tips en wensen van deze raad zijn verwerkt in het nu voor u liggende resultaat.

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Daarnaast hopen wij dat u een goed beeld van onze kwaliteit op De Kirreweie krijgt. Reacties stellen wij erg op prijs. Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom voor een toelichting. Ouders zijn de ambassadeurs van De Kirreweie. Zij geven het vertrouwen en dragen de visie van de school uit.

Download de schoolgids hier.

Onze contactgegevens